Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Raad van Toezicht

Cultuurplein heeft als besturingsmodel een raad van toezicht die toezicht houdt op de directeur/bestuurder. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. Zij bestaat uit Jan Hulleman (voorzitter sinds 2020, lid sinds 2019), Henrieke Kingma (sinds 2019), Bertjan Schrader (sinds 2019), Jenny Delissen (sinds 2021) en Annelieke van der Waal (2022). Hun inzet is onbezoldigd. Onze organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe. Hiermee volgt Cultuurplein de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht. We gebruiken de principes van de code ook om bewustwording en kritische reflectie door bestuur en toezicht te stimuleren. Bestuurder en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zorgen voor een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid binnen de organisatie.

Ons team

Annelieke van der Waal

Jenny Delissen

Bertjan Schrader

Henrieke Kingma

Jan Hulleman

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief