Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Henrieke Kingma

RvT

Sinds 2019 zit ik in de Raad van Toezicht van het Cultuurplein. Binnen dit orgaan houd ik me met name bezig met allerlei juridische vraagstukken binnen het Cultuurplein en de implementatie en naleving van de Governance Code Cultuur. Ik kan erg genieten van alle prachtige dingen die het Cultuurplein realiseert; van muziekonderwijs aan de jeugd, schilderlessen aan volwassenen en prachtige dansvoorstellingen. Daar gaat mijn hart van open. Ik geloof erg in de verbindende en versterkende werking van actieve en passieve cultuurbeleving. Blij ben ik dat ik daar op deze manier met mijn eigen expertise een bijdrage aan kan leveren. We vergaderen regelmatig met de Raad van Toezicht en de directeur Rinette van Vliet. Deze vergaderingen zijn plezierig, soms pittig, maar altijd open, inhoudelijk, professioneel en inspirerend. Een mooi moment vind ik het afsluitend zomerconcert van de jeugd. Zo mooi om al die trotse gezichtjes te zien!

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief