Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Financiën cultuureducatie

Iedere basisschool pakt het anders aan: cultuureducatie. Veel aandacht voor muziek of juist een koppeling tussen drama en taal. En wat als je een ontwikkelwens hebt op het gebied van cultuureducatie? Hoe maak je het praktisch mogelijk en hoe zorg je voor verduurzaming? Op deze pagina geven we je graag meer inzicht in de beschikbare financiële middelen voor cultuureducatie op jouw school.

Financiën

Wanneer je meer duidelijkheid hebt over je ontwikkelwens kan het ook helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden.

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt elke school een basisfinanciering voor alle kosten die zij maakt, dit is de lumpsum. Deze gelden komen binnen bij het schoolbestuur waar de school onderdeel van uitmaakt. Dit is directe financiering die door het bestuur en de school zelf besteed kan worden.

Onderdeel hiervan zijn de velogelden (vereenvoudigde Londo-gelden), die zijn bestemd voor culturele vorming. Het budget is € 108,27 per school en € 4,51 per leerling. Dit geld is voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing van het personeel in cultuureducatie.

Met ingang van 2021-2022 is de prestatiebox verdwenen waarin € 16,37 geoormerkt was voor cultuureducatie. Dit budget blijft behouden voor cultuureducatie, maar wordt opgenomen in de lumpsum. Het ministerie gaat monitoren of dit specifieke budget voor cultuureducatie ingezet blijft worden, om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden.

Dit betekent dat er in principe voor het schooljaar 2021-2022 voor cultuureducatie uit de lumpsumbegroting € 111,53 per school en € 21,51 per leerling beschikbaar is. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Scholen hebben daarnaast bestedingsvrijheid in andere budgetten en kunnen er dus voor kiezen om meer budget vrij te maken ten behoeve van cultuureducatie. Denk dan aan de volgende budgetten: Leermiddelen, Scholingsbudget, Werkdrukverlaging, Nationaal Programma Onderwijs.

Meer weten over de infrastructuur van cultuureducatie en de financiering? Lees verder op de website van Cultuur Oost.

 

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief