Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Financiën cultuureducatie

Iedere basisschool pakt het anders aan: cultuureducatie. Veel aandacht voor muziek of juist een koppeling tussen drama en taal. En wat als je een ontwikkelwens hebt op het gebied van cultuureducatie? Hoe maak je het praktisch mogelijk en hoe zorg je voor verduurzaming? Op deze pagina geven we je graag meer inzicht in de beschikbare financiële middelen voor cultuureducatie op jouw school.

Financiën

Voor cultuureducatie op jouw school zijn er verschillende potjes met geld beschikbaar. In de onderstaande alinea geven we je graag meer informatie mbt de lumpsumgelden, die elke school beschikbaar heeft voor cultuureducatie op haar school. In de tabel daaronder vind je meer inzicht in de verschillende gelden die beschikbaar zijn.

Veranderende rekenregels voor lumpsumgelden vanaf 1 januari 2023

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt elke school een basisfinanciering voor alle kosten die zij maakt, dit is de lumpsum. Deze gelden komen binnen bij het schoolbestuur waar de school onderdeel van uitmaakt. Dit is directe financiering die door het bestuur en de school zelf besteed kan worden.

LET OP! Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs‘ in. Hiermee vindt er een vereenvoudiging van de budgetten plaats. Dit betekent dat er een totaal basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen beschikbaar is en dat er geen aparte rekenregel voor cultuureducatie meer is.  

Hoe kun je er in de praktijk mee om gaan?
Omdat cultuureducatie dus niet meer specifiek benoemd wordt, is interne afstemming tussen ICC’er en directeur over het beschikbare budget cultuureducatie dus noodzakelijk. Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik dus eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox (In 2021 was dit: € 111,53 per school en € 21,51 per leerling) met een indexering. Bespreek dit dus tijdig zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting. 

Scholen krijgen met deze vereenvoudigde bekostiging meer vrijheid in het besteden van de budgetten. Waardoor je er als school en/of bestuur ook voor kunt kiezen om meer budget vrij te maken ten behoeve van cultuureducatie. Denk dan aan de volgende budgetten: Leermiddelen, Scholingsbudget, WerkdrukverlagingNationaal Programma Onderwijs

Meer weten over de infrastructuur van cultuureducatie en de financiering? Lees verder op de website van Cultuur Oost.

Cultuur
Beschikbare gelden per jaar• € 111,53 per school (lumpsumbegroting) plus
• €21,51 per leerling (lumpsumbegroting)
Waar zijn deze gelden in beheer en wie betaalt ze uit?Gelden voor algemene culture activiteiten (Cultuur) (o.a. bij Cultuurplein in te zetten (Aanbod Cultuur & Onderwijs of zelf te plannen) worden bekostigd vanuit de Lumpsumgelden: deze gelden komen binnen bij het schoolbestuur. De school/het schoolbestuur betaalt activiteiten, bekostigd uit de lumpsumgelden, dus zelf uit.
Voorbeelden uitvoerAanbod Cultuurplein (via Cultuurplein te boeken of rechtstreeks met aanbieders), activiteiten Kinderboekenweek, museumbezoeken, erfgoed etc.
Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)
Beschikbare gelden per jaar
In de periode van 2021-2024, afhankelijk van jaar van instromen
• € 500 per school plus
• €5 per leerling
Waar zijn deze gelden in beheer en wie betaalt ze uit?Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK): neemt jouw school deel aan CMK ? Dan heeft Cultuurplein deze gelden voor jouw school in beheer. Cultuurplein ontvangt voorafgaand aan de uitvoer van activiteiten ten behoeve van CMK (volgens projectplan) een offerte van de aanbieder. Na goedkeuring van Cultuurplein op deze offerte vindt vervolgens uitvoer van de (project)plannen plaats. Na uitvoer hiervan stuurt de desbetreffende aanbieder een factuur, conform offerte, naar Cultuurplein. Zie in bovenstaande tabel voor de beschikbare gelden per school per jaar.
Voorbeelden uitvoerAfhankelijk van projectplan school
Méér Muziek in de Klas
Scholen in gemeente Heerde
Beschikbare gelden 2022
• € 350 per school plus
• € 6,50 per leerling (inclusief 1,36 eigen schoolbijdrage)
Scholen in gemeente Epe
Beschikbare gelden 2022
• € 350 per school plus
• € 4 per leerling (inclusief 1,36 eigen schoolbijdrage)
Scholen in gemeente Oldebroek
Beschikbare gelden 2022
• € 1000 per school plus
• € 17 per leerling
Waar zijn deze gelden in beheer en wie betaalt ze uit?Gelden Meer Muziek in de Klas: de manier waarop deze beschikbare gelden worden verdeeld verschilt per jaar. Voor het jaar 2022 is de verdeling als volgt: scholen ondertekenen de ontvangen voucher (deze heeft de directie van de school ontvangen) en sturen deze ondertekend retour naar Cultuurplein. De vouchergelden worden uitbetaald, zie bovenstaande tabel voor de bedragen m.b.t. Meer Muziek in de Klas 2022. De school kan, na ontvangst van de vouchergelden, zelf de gelden besteden aan (muziek)activiteiten. In januari 2023 wordt de school gevraagd de bestede gelden te verantwoorden. Hiervoor ontvangt de school een instructie per mail.
Voorbeelden uitvoerO.a. samenwerking met muziekvereniging, aanschaf en implementatie muziekmethode, aanschaf muziekinstrumenten, teamscholing op gebied van muziekeducatie, inzet vakdocent, muzikale voorstelling bezoeken/naar school halen, concerten bezoeken

Scholen hebben daarnaast bestedingsvrijheid in andere budgetten en kunnen er dus voor kiezen om meer budget vrij te maken ten behoeve van cultuureducatie. Denk dan aan de volgende budgetten: Leermiddelen, Scholingsbudget, Werkdrukverlaging, Nationaal Programma Onderwijs.

Heb je na het doorlezen van dit overzicht nog steeds vragen? Neem contact op met de cultuurcoach van de gemeente van jouw school!

 

 

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief