Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Meer Muziek In de Klas

Op 9 december 2020 is het MuziekAkkoord Noord Veluwe ondertekend! Dit betekent dat alle basisscholen op de Noord Veluwe samen met muziekverenigingen, culturele instellingen, koren en de gemeenten werken aan structureel muziekonderwijs in gemeente Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek.

Bekijk hier de film die laat zien hoe het MuziekAkkoord tot stand is gekomen, wat kinderen het leukst vinden aan muziek en waarom het belangrijk is in het primair onderwijs.

 

Doel

Het MuziekAkkoord is een convenant dat in 1,5 jaar tot stand is gekomen met alle relevante partijen, onder begeleiding van Cultuurplein Noord Veluwe en stichting Méér Muziek in de Klas. Doel van het vierjarige akkoord is om alle basisschoolleerlingen in Nederland, zo ook op de Veluwe, structureel muziekonderwijs op school te bieden. Lees hier het gehele MuziekAkkoord: Download MuziekAkkoord Noord Veluwe.

Ambassadeurs

Sander en Bastiaan, twee net afgestudeerde broers met enorm veel plezier in muziek maken, zijn er trots op dat zij als ambassadeurs de promotie van het Noord Veluwse akkoord mogen doen. “Wij vinden het belangrijk om ons in te zetten om kinderen het plezier van muziek bij te brengen en ook andere partijen hiermee verder te helpen.” De broers hebben hiervoor zelfs een live debat met Koningin Máxima, beschermvrouwe van stichting Méér Muziek in de Klas, mogen meemaken.

Voor de ondertekening hebben kinderen van verschillende scholen een speciaal lied opgenomen genaamd ‘Zing maar mee’.

Wil je op de hoogte blijven? Volg Meer Muziek in de Klas Noord Veluwe op Facebook en Instagram.

Update 28 juni 2021
Zomerse blaasmuziek tijdens slotconcert Leerorkest Heerde

Heerde – Na maanden stilte klinkt er weer blaasmuziek vanuit de theaterzaal van MFA De Heerd. De leerlingen van Leerorkest Heerde lieten zich horen! Met het thema ‘Hello Summer!’ werd een periode van kennismaking met blaasinstrumenten afgesloten op donderdagavond 24 juni 2021 met een prachtig slotconcert. Versterking en ondersteuning werd geboden door Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina en christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria, waardoor de leerlingen voor één avond onderdeel waren van een groot gelegenheidsorkest. 

Leerorkest Heerde
De leerlingen van basisscholen CBS Het Talent (groep 5), CBS Wereldwijs (groep 5) en GBS Kristal (groep 6) zijn de afgelopen tien weken aan de slag geweest met de verschillende blaasinstrumenten. Onder schooltijd gingen de leerlingen uiteen in drie groepen om les te krijgen in het bespelen van hoorn, trombone en trompet. In deze lessen was er aandacht voor de verschillende blaasinstrumenten, samen muziek maken en tenslotte het toewerken naar het slotconcert. In Cultuurkust Harderwijk vond Cultuurplein de juiste cultuurpartner om de lessen vorm te geven. 

Coronaproof concert
Vanwege de coronamaatregelen werd er gekozen voor een slotconcert zonder bezoekers in de theaterzaal van MFA De Heerd. Op die manier kon er met een groot aantal leden van de muziekverenigingen worden opgetreden. De leerlingen konden op deze manier echt ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een orkest. Radio 794 was aanwezig om opnames te maken, zodat de leerlingen thuis met trots kunnen laten zien hoe zij onderdeel waren van het orkest. “Ik wil dit mijn hele leven wel doen!” vertelde een leerling van het Kristal na afloop van het concert.

Extra lessen
Op initiatief van Cultuurplein en de twee muziekverenigingen kunnen de leerlingen kiezen voor een vervolgtraject tot de zomervakantie. Enthousiaste kinderen kunnen op die manier hun nieuwe passie naschools voortzetten. Uiteraard hopen de muziekverenigingen op nieuwe aanwas. Wat bijzonder is aan de extra lessen is dat het samen muziek maken centraal zal blijven staan. Muziek maken is leuk, maar samen is het nog veel leuker! 

Vervolg Leerorkest
Deze editie van het Leerorkest Heerde werd mede mogelijk gemaakt door het Cultuur-en Erfgoedpact van de gemeente Heerde, het ondernemersfonds Heerde en de Adriana Hoogenboom Stichting en sponsor Veldhuis Advies. Het project is opgenomen in het lokale actieplan van de landelijke regeling Méér Muziek in de Klas. Hierdoor kan het project ook in de komende jaren een plek krijgen binnen het muziekonderwijs op de scholen in de gemeente Heerde. Voor volgende edities van het Leerorkest wordt opnieuw gezocht naar sponsoren. Wilt u een bijdrage leveren? Neem contact op met Cultuurplein (onderwijs@cultuurpleinnoordveluwe.nl). 

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze onderwijs nieuwsbrief