Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goede cultuureducatie waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK) zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goede cultuureducatie ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

 

Streven jullie op school naar kwalitatieve kunst- en cultuureducatie en willen jullie dit borgen en verduurzamen? Wellicht is deelname aan CMK iets voor jouw school!

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. Het doel is dat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, theater, beeldende kunst en erfgoed. Hierdoor leren ze om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. Cultuureducatie met Kwaliteit werkt aan het borgen en verduurzamen van kunst- en cultuuronderwijs op de scholen.

De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt inmiddels voor de derde periode uitgevoerd op de scholen. Nieuw in deze huidige derde periode is dat er ook de mogelijkheid is voor VO-scholen om deel te nemen. De afgelopen drie periodes hebben al meer dan 30 scholen uit gemeente Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek deelgenomen aan dit programma.

 

Nieuwe vierde periode CMK komt eraan!

En er is goed nieuws: er komt een vierde periode CMK aan, ook wel CMK4 genoemd. Deze vierde periode loopt vanaf september 2025 tot eind december 2028. Voor zowel PO- als VO-scholen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan CMK4, ongeacht of je als school al eerder hebt deelgenomen aan dit programma. Inmiddels hebben al veel scholen interesse getoond in deelname aan CMK4! Heb jij als school jullie interesse nog niet laten blijken óf wil je meer informatie over CMK4, neem dan contact op met de cultuurcoach. De projectperiode zal in 2025 starten, achter de schermen vindt de voorbereiding voor deze periode al plaats.

CMK 2021-2024 – ook wel CMK3 – werkt aan:

De inhoud van de nieuwe periode CMK (2025-2028) wordt op dit moment vormgegeven. Inhoud van deze nieuwe periode kan iets afwijken van de huidige periode. Wil je meer weten over CMK4? Vraag de cultuurcoach van jouw gemeente naar meer info. 

Route Cultuureducatie

Centraal in CMK staat de ontwikkeling van de school op het gebied van cultuureducatie. Dat betekent dat elke school een eigen richting vormt en een plan uitvoert dat bij de school past. Bij haar visie en bij haar mogelijkheden. De cultuurcoach van jouw gemeente zal jouw school hierbij begeleiden. Hiervoor is de Route Cultuureducatie ontwikkeld.

Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen periodes CMK. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK hebt deelgenomen of dat je een nieuwe school bent. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van het landelijke instrument EVI. EVI brengt de volgende vier gebieden in kaart:

  1. Visie (op cultuureducatie)
  2. Deskundigheid (van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school)
  3. Samenhangend programma
  4. Samenwerking (met je culturele omgeving)

De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen beknopt projectplan, dat de basis is voor CMK. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt maximaal 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Hoe groot of hoe klein het projectplan is, hangt af van de ambitie van de school.

Deze stappen vormen samen de Gelderse Route Cultuureducatie.

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze onderwijs nieuwsbrief