Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goede cultuureducatie waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK) zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goede cultuureducatie ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. Het doel is dat leerlingen tijdens hun  hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, theater, beeldende kunst en erfgoed. Hierdoor leren ze om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met de zomer van 2021 verdiept en verbreed en vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet. En op de Noord Veluwe doen we ook mee!

De afgelopen twee periodes hebben al meer dan 30 scholen uit gemeente Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek deelgenomen aan dit programma. Voor de nieuwe periode hebben 34 van de 50 scholen interesse getoond in deelname.

CMK 2021-2024 werkt aan:

Route Cultuureducatie

Centraal in CMK 2021-2024 staat de ontwikkeling van de school op het gebied van cultuureducatie. Dat betekent dat elke school een eigen richting vormt en een plan uitvoert dat bij de school past. Bij haar visie en bij haar mogelijkheden. De cultuurcoach van jouw gemeente zal jouw school hierbij begeleiden. Hiervoor is de Route Cultuureducatie ontwikkeld.

Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK deelnam of een nieuwe school bent. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van het landelijke instrument EVI. EVI brengt de volgende vier gebieden in kaart:

  1. Visie (op cultuureducatie)
  2. Deskundigheid (van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school)
  3. Samenhangend programma
  4. Samenwerking (met je culturele omgeving)

De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen beknopt projectplan, dat de basis is voor CMK 2021-2024. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt maximaal 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Hoe groot of hoe klein het projectplan is, hangt af van de ambitie van de school.

Deze stappen vormen samen de Gelderse Route Cultuureducatie.

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze onderwijs nieuwsbrief