Gemeente Heerde – Groep 7 – Mijn huis staat in… – De Bekenstichting

De kracht van stromend water in Heerde

De leerlingen maken kennis met sprengen en beken in de omgeving van de school. Ze denken na over het belang ervan en over het waarom van behoud en beheer voor de toekomst. Ze maken kennis met de vroege watermolenindustrie op de Veluwe, weten welke watermolens er in Heerde gedraaid hebben en denken na over bestemmingen van bestaande watermolens.

De leerlingen maken in groepjes van ongeveer 10 leerlingen en onder begeleiding van een leerkracht een ronde langs (iedere groep start op een locatie):

  • Villa Jacoba (Sprengenkamer): de theorie van waterkracht.
  • Molen de Hoop: hoe werkt een watermolen?
  • Heerderbeek op Landgoed Vosbergen: hoe werkt een sprengenbeek en wat leeft er in de beek?

Er worden activerende werkvormen ingezet. Dat stimuleert tot nadenken over het hoe en wat van de sprengenbeken en de molenindustrie. Leren door waar te nemen, vragen te stellen, te onderzoeken, te ontdekken en te ervaren.

Bij de sprengenbeek gaan de leerlingen in actief aan de slag aan de hand van opdrachtkaarten over o.a. stroomsnelheid, en wat er in de beek leeft.

Welke rol had de molen op deze plek? Per plek maakt de Bekenstichting in overleg met de school een selectie uit de opdrachtkaarten.

Meer informatie op: Educatie voor het onderwijs – De Bekenstichting (sprengenbeken.nl)

inschrijven en informatie

Doelgroep: groep 7 en 8
Aantal lessen: 1
Duur: 120 minuten
Maximaal aantal leerlingen: 30
Aanbieder: De Bekenstichting, Heerde
Locatie: