Promuzis Procesgerichte leerlijn muziek

Promuzis is een procesgerichte leerlijn voor muziek. Voor elke groep binnen het basisonderwijs zijn 10 digitale muzieklessen beschikbaar. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en presenteren.

Een muziekdocent van LIMAI komt een voorbeeldles geven in de klas. Na de les ontvangt de groepsleerkracht het lespakket van 10 procesgerichte lessen.

inschrijven en informatie

Doelgroep: groep 1-8
Aantal lessen: 1 fysieke les, 10 digitale lessen
Duur: 50 minuten
Maximaal aantal leerlingen: 30
Aanbieder: LIMAI muziek
Locatie: in de klas